G4A® Turkey

Son Başvuru Tarihi: 01.03.2020

Bayer’in bir “Yaşam Bilimleri” şirketi olarak, bu alandaki dijital girişimleri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla küresel çapta yürüttüğü G4A Girişim Hızlandırma Programı’nın Türkiye ayağı G4A Turkey’in üçüncüsü başlıyor.

G4A Turkey 2020 programına sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığı (haşere ve kemirgen mücadelesi) ile kurumsal fonksiyonlara yönelik dijital çözümler sunan ve fikir aşamasını geçen, yalın bir ürüne, prototipe ya da ileri seviyede bir girişime sahip olan girişimcileri bekliyoruz.

Bayer yöneticilerinden ve girişim ekosisteminin önde gelen isimlerinden oluşan özel bir jüri tarafından seçilecek girişimler 60 bin TL değerinde hibe, mentorluk, eğitim, iş birlikleri ve Bayer Merkez Ofisi’nde 100 gün süreli çalışma imkanı ile desteklenecek.

Başvurularınızı 1 Mart 2020 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

 

Özellikle aşağıdaki 7 alanda yenilikçi çözümler arıyoruz:

İlaç İş Birimi

İlaç iş biriminin odaklandığı alanlar:

 • Onkoloji (Kanser Bilimi)
 • Oftalmoloji (Göz Sağlığı)
 • Kardiyoloji (Kalp ve Damar Sağlığı)
 • Hematoloji (Kan ve Dolaşım Sağlığı)
 • Kadın Sağlığı (Ör: Aile Planlaması, Endometriozis, vb.)
 • Nefroloji (Böbrek ve Boşaltım Sistemi Sağlığı)
 • Pulmonoloji (Solunum Sistemi Sağlığı)

Yukarıda belirtilen odak alanları için aşağıdaki konularda girişimler bekliyoruz:

 • Karar Destek Araçları:
  Hastalıkların doğru-erken tanısını sağlamaya ve etkili-güvenli tedaviyi uygulamaya yönelik ihtiyacı karşılamak amacıyla laboratuvar tetkikleri, klinik çıktıları ve gerçek yaşam verileri gibi çoklu kaynaklardan gelen iç görü veya bilgileri kullanarak klinik kararlarını destekleyen, kılavuzluk edebilen, e-konsültasyon benzeri ve Artifical Intelligence ile hayatı kolaylaştıran çözümler bekliyoruz. (Örn: Onkolojik tedavi sürecinde destekleyici tanı olarak moleküler test metodlarının etkin kullanımını sağlayacak çözümler vb.)
 • Hasta Destek Programları:
  Hastaların; sağlık problemlerine ve bunlara ilişkin mevcut tedavi alternatiflerine dair bilgi düzeyini arttırmaya; yaşam tarzlarını daha sağlıklı sürdürmelerine teşvik etmeye ve devam eden tedavilerine uyumlarını arttırmaya yönelik çözümler arıyoruz. Hastaların sağlık durumlarına ilişkin riskin azaltılması, yönetilmesi veya buna dair sürecin tahmin edilebilir hale gelmesini destekleyen ve hastalar için kullanıcı dostu, sağlık profesyonelleri için ise analiz ve takibi kolaylaştıran araçlar bekliyoruz. (Ör: Hastanın tedavisi ile ilgili klinik bulgularını ve/veya fiziksel aktivitelerini uzaktan takip edebilen ve doktora raporlayabilen çözümler vb.)
 • Doktor-Hasta-Eczacı İletişimi Araçları:
  Sağlık profesyonellerinin günlük pratiklerinde hastalarla geçirdikleri kısıtlı sürenin etkin kullanımını sağlayarak daha verimli iletişim kurmalarına destek olacak çözümler arıyoruz. (Hastaların yaşam tarzlarını iyileştirmeye veya tedavi seçeneklerini anlamaya odaklı çözümler. Örn: Aile planlamasına ihtiyaç duyan kişilerin doktor ve/veya eczacı ile iletişimini arttıran/kolaylaştıran araçlar vb.)
 • Medikal Öğrenme:
  Teorik/pratik tıp eğitimi ve uygulamasında yeni teknolojilerin (simülasyon, arttırılmış/sanal gerçeklik vb.) kullanımını sağlayan araçlar arıyoruz. (Örn: Pulmoner endarterektomi ameliyatı gibi nadir yapılabilen cerrahi işlemlerin eğitimini sağlayan araçlar vb.)
 • Sağlık Sistemi Performansını Arttıracak Çözümler:
  Hasta randevu sistemi gibi hastanelere entegre olabilecek değer yaratan uygulamaları ve çözümleri bekliyoruz.
Tüketici Sağlığı İş Birimi

Dünya genelinde bilinen ve güvenilen Bepanthol, Supradyn, Redoxon ve Elenatal gibi pek çok markayı bünyesinde barındıran Bayer Tüketici Sağlığı İş Birimi’nin amaçlarına yönelik geleceğe yön verecek inovatif, teknolojik ve dijital çözümler arıyoruz:

 • Yaşam kalitesini arttırmak ve sağlıklı, aktif bir yaşam sürdürülmesini sağlamak;
 • Bebeğin ve çocuğun gelişimini desteklemek;
 • Sağlık okuryazarlığının arttırılmasını sağlamak;
 • Yeni nesil satış kanalları ile tüketicilerimizin ürünlerimize erişimini kolaylaştırmak;
 • Sağlık profesyonellerine yenilikçi iletişim kanalları ile ulaşmak;

Tüketici Sağlığı İş Birimi’nin ilgi alanları:

 • Dermatoloji (Yetişkin ve bebek cilt bakımı)
 • Gıda Takviyeleri (Yetişkin ve çocuk multivitaminleri, bağışıklık destekleyici ürünler, bebek sahibi olmayı planlayanlar, hamileler ve annelere özel gıda takviyeleri)
 • Sindirim Sağlığı
Radyoloji İş Birimi

Radyoloji alanında dünya genelinde artan iş yükü ve değişen hasta sayısı karşısında ihtiyaçları karşılamak adına radyologların iş akışına uyumlu, hastalık teşhisini destekleyen, özellikle organ spesifik MRI çekimlerinde radyologların verdikleri kararları destekleyen ve teşhiş koyabilen algoritamalar ile çalışan çözümler arıyoruz. (Örneğin: MRI’da karaciğer ve meme organlarında spesifik olarak yapılan görüntülemelerde ve bunların ilaçlı çekimlerinde hastalık teşhisi yapabilecek Yapay Zeka uygulamaları başta olmak üzere diğer big data, real time montioring vb. gibi uygulamalar)

Tarım İş Birimi

Tarım alanında aşağıdaki konularla ilgili inovatif çözümler bekliyoruz:

 • Dijital Sistemler:

  a. Hastalık takip sistemi
  b. Yabancı ot takip sistemi
  c. Uydu sistemleri (uydu aracılığıyla arazi kontrolleri yaparak tarladaki risklerin tespit ve takibi)
  d. Çiftçi ERP sistemi: Çiftçi girdilerinin ve gelirlerinin kayıt edileceği yıllık gelir gider analiz tablosu
  e. Drone teknolojisi: Toprak analizi, ilaçlama, ekim ve yetiştirilen ürün gelişiminin takibinde kolaylık sağlayacak drone uygulamaları
  f. Erken uyarı sistemleri: Topladığı verileri analiz edip çiftçiye önerilerde bulunan, uyarı veren sensörler, tarım ekipmanları
 • Süreç Otomasyonu: Barkod sistemlerinin bayii ve çiftçi kanadında kolay kullanımını ve adaptasyonunu sağlayacak sistemler
 • Gıda Değer Zinciri / Tedarik Zinciri: Ürün depolama ve transfer süreçlerinde gıdaların hasarını minimuma indirecek çözümler (doğal koruma metodları)
 • Biyolojik Kontrol Metodları: Kimyasal bitki koruma ilaçlarının ötesinde biyolojik ilaçlar ile bitkileri koruma çözümleri. (Örneğin: bitkiyi biyolojik yöntemlerle daha güçlü kılarak mantar hastalıklarından, zararlı böceklerden koruma, zararlı böceklere karşı geliştirilecek farklı çözümler)
Çevre Sağlığı İş Birimi

Bayer Çevre Sağlığı İş Birimi olarak hastalık taşıyan zararlı canlılara (sivrisinek, karasinek, hamam böceği, kene, pire, fare vs…) karşı mücadele yöntemleri geliştiriyoruz. Haşere ve farelerin yaydıkları hastalıkları (Zika, Batı Nil Virüsü, Sıtma, Chikugunya vd.) önlemek için tespiti, takibi ve kontrolü sağlayarak çiftçilerin, işletmelerin (Horeca), ilaçlama firmalarının, belediyelerin ve tüketicilerin hayatını kolaylaştıran yeni yaklaşımları, iş modellerini, otomasyon sistemlerini veya dijital araçları içeren inovatif çözümler bekliyoruz.

Haşere ve Kemirgen Mücadelesine Yönelik:

a. Akıllı haşere tanımlama ve takip sistemleri (mobil uygulamalar, web tabancı yazılımlar vs.)
b. İlaçlama firmaları için ilaçlama / servis sürelerinin takibi için kullanılabilecek yazılımlar
c. Drone teknolojisi: Kamusal alanlarda yapılacak sinek / böcek ilaçlamalarında kolaylık sağlayacak drone uygulamaları (Örneğin: su kaynaklarının yerini ve hacmini tespit ederek ona göre uygun dozda ( granül veya WDG formunda) ilaç uygulayabilecek sistemler. Uygulama kapasitesi 1 hekrar alan için 0,5 kg / 2 kg aralığında olmalı.)
d. Haşere ve kemirgen mücadelesinde kullanılan biyolojik ve fiziksel yöntemler
e. Erken uyarı sistemleri: Sensör tabanlı sistemler ile alanda haşere tespit eden, işletmeciye (Horeca) veya çiftçiye uyarı veren sensörler, ekipmanlar
f. Kemirgen kontrolünde kullanılabilen otomasyon sistemleri
g. Uydu sistemleri: Uydu aracılığıyla arazi kontrolleri yaparak arazilerdeki yabancı / zararlı otların takibi ve tespiti. (Özellikle tren yollarında ihtiyaç duyulabilir.)
h. Tahılların (hububatların) depolandığı gıda işletmelerinde ve kapalı alanlarda böceklenmeyi önleyecek iklimlendirme sistemleri
i. Sıvı uygulama yapan ilaçlama makineleri için debi ölçen, kalibre edebilen ve online bildirim yapabilen sistemler / yazılımlar
j. Gıda işletmelerinde ve çiftliklerde otomatik zamanlı spreyleme yapabilen misting (düşük zerrecikli / 30-40 mikron) uygulama sistemleri
Kurumsal Çözümler
 • İnsan Kaynakları
 • Finans ve Muhasebe
 • Satın Alma
 • Bilgi Teknolojileri (Örn: Büyük veri (Big data), raporlama, bilgi güvenliği)
 • Risk Yönetimi
 • Tedarik Zinciri
 • Hukuk

Konuları ile ilgili inovatif çözümler sağlayan tüm girişimleri bekliyoruz. (Ör: Yenilikçi eğitim süreçleri yönetimi, yapay zeka, derin öğrenme(deep learning), AR, VR vb. konularda çalışan).

Kalite Çözümler
 • Çalışanların şirket içinde aldığı, özellikle de kalite ile ilgili eğitimlere yenilikçi bakış açısı getirecek,
 • Çalışanların kalite bakış açısını ve kültürünü geliştirebilecek,
(Kalite bakış açısı ve kültürünü kazandırılması kapsamında kalite ile ilgili ana faaliyetler; lokal kontratlı üretimler, Ürünlerimiz ile ilgili teknik kalite şikayet ve vaka yönetimi, kalite değişiklik yönetimi, seri serbest bırakma, depolama&dağıtım, kalite eğitim yönetimi, yeniden ambalajlama&etiketleme, ülke spesifik GMP/GDP gereklilikleri )
 • İlaca erişim ile ilgili zorluklara yönelik,
(İlaca erişim problemleri üretim ve kalite sorunları, gecikmeler ve ürünü sonladırma gibi birçok nedene bağlı olabilir. Burada firma genelinde kalite bakış açısı ve kalite kültürü ile bu durumun azaltılabilmesi yada ortadan kaldırılabilmesi hedeflenir. )

Yeni yaklaşımları, iş modellerini, otomasyon sistemlerini veya dijital araçları içeren inovatif çözümler bekliyoruz.

Önemli Tarihler!

Sıkça Sorulan Sorular

Bayer Türk Girişimcilerden Ne Talep Ediyor?

Bayer Türk'ün programa kabul edilen girişimlerden hiçbir maddi beklentisi yoktur. Bayer Türk'ün amacı, dijital sağlık, dijital tarım, ve çevre sağlığı ile kurumsal çözüm sunan, alanında büyümek isteyen teknoloji girişimcilerini, sektörün uzmanları ile bir araya getirerek desteklemektir

G4A Turkey hızlandırma programına katılım şartları nelerdir?

Grants4Apps Turkey uzun soluklu bir projedir ve ekibinizin en az 3 üyesi program süresince İstanbul'da bulunmak zorundadır. Kurucular ve kilit üyeler İstanbul'da olmalıdır ve bu konuda kesinlikle istisna yapılmamaktadır. Şehir dışından gelecek olan ekiplerin yol ve konaklama masrafları program tarafından karşılanmayacaktır. Ekip üyelerinden en az 1 kişinin iyi derecede İngilizce bilmesi (okuma, yazma ,konuşma) gerekmektedir.

Nasıl başvuru yapabilirim?

g4a.health/turkey sayfasında ki Başvur butonuna tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Kim başvuru yapabilir?

G4A Turkey 2020 programına sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığı (haşere ve kemirgen mücadelesi) ile kurumsal fonksiyonlara yönelik dijital çözümler sunan ve fikir aşamasını geçen, yalın bir ürüne, prototipe ya da ileri seviyede bir girişime sahip 18 yaşından büyük gerçek kişiler ile tüzel kişiler G4A Turkey Girişim Hızlandırma Programı'na başvurabilir.

Geliştirilen yazılım veya teknoloji ile ilgili fikri haklara sahip olacak mıyım?

Evet, fikri ve sinai mülkiyet hakları şirketinizde kalır.

Diğer başvuruları görebilecek miyim?

Hayır, başvurular yalnızca Bayer inceleme ekipleri tarafından görüntülenebilir. Bazı durumlarda, inceleme ekipleri programla ilgili harici ortakları da içerebilir veya Bayer inceleme ekipleri başvurunuzla ilgili detaylarını içermeyecek şekilde dış yatırım ortaklarıyla konuşabilir.

Birden fazla başvuru yapabilir miyiz?

Evet, birden fazla proje ile başvuru yapabilirsiniz. Fakat her bir projeniz için ayrı başvuru yapmanız gerekmektedir.

Başvuruda ve program süresince hangi dil kullanılmaktadır?

Başvurularınızı Türkçe yapabilirsiniz, ancak program boyunca yapılacak eğitim ve sunumlar İngilizce olacaktır. Bu sebeple, ekip üyelerinden en az 1 kişinin iyi derecede İngilizce bilmesi (okuma, yazma ,konuşma) gerekmektedir.

Başvurunun yasal şartları nelerdir?

Programa başvuran gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartnameyi kabul etmesi gerekmektedir: Sağladığım bilgilerin gizli olmadığını ve Bayer'in bu bilgilere ilişkin herhangi bir yükümlülüğünün bulunmayacağını biliyorum. Buna ek olarak, bu başvuruyu değerlendirmek amacıyla, Bayer Grubunun herhangi bir şirketinin ve Bayer Türk ve Grants4Apps projesiyle ilişkili Bayer'in tüm kurumsal ortaklarının bu başvuruda belirttiğim kişisel verilerimi saklamasına ve işlemesine onay veriyorum. Burada tarif edilen projedeki bahsi geçen fikri, tek başıma veya birlikte çalıştığım iş arkadaşlarımla beraber bulduğumu(zu) ve kasıtlı bir sebeple üçüncü bir şahsın haklarını ihlal etmediğimi(zi) beyan ederim. Halihazırda bilgim dahilinde kamuya açık projemize benzer hiçbir yazılım ya da teknoloji bulunmadığını beyan ederim. Projenin fikrini potansiyel olarak kapsayabilecek üçüncü taraf patentlerinin veya patent başvurularının farkında olmadığımı beyan ederim.

Başvuru formunda hangi sorular sorulmaktadır?

Projenizin ismini, çözümünüzün bir açıklamasını ve çözmek istediğiniz sorunların açıklamasını yapmanız gerekmektedir. Ayrıca, projenizin pazardaki mevcut çözümlerden farklarını, üst düzey bir proje planını ve takımınızın becerilerini tanımlamanız gerekmektedir. Projenizi veya şirketinizi tanımlayan veya yararlı olduğunu düşündüğünüz ek bilgileri içeren bir .pdf dosyası yükleyebilirsiniz. Hiçbir koşul altında gizli bilgi vermemelisiniz.

E-posta listemize dahil olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz

Thank you for subscribing.