Grants4Apps® Turkey

Son Başvuru Tarihi: 04.03.2019

Bayer’in küresel çapta yürüttüğü girişim hızlandırma programı Grants4Apps’in (G4A) Turkey’in ikincisi başlıyor. Başvuranlar arasından özel bir jüri tarafından seçilecek girişimler, 60 bin TL hibenin yanı sıra 100 gün süreli bir çalışma ortamı ve mentorluk eğitimi imkanına sahip olacak.

G4A Turkey bu yıl kapsamını genişleterek insan ve hayvan sağlığının yanı sıra tarım ve çevre sağlığı alanlarına ve kurumsal firmalara iş ve teknoloji çözümleri sunmaya odaklanıyor. Programa Türkiye’nin her yerinden, üzerinde çalışılabilecek yalın bir ürüne (MVP) ya da prototipe sahip olan ve sağlık, tarım, hayvancılık, çevre sağlığı gibi sektörlerin çalışanlarına ve/veya hastalara fayda sağlayacak teknoloji, bilişim ve iş modeli çözümleri sunan 18 yaşından büyük her girişimci birden fazla projeyle başvurabiliyor.

Siz de bu alanlarda fikir aşamasını geçmiş, yaratıcı iş modeli, teknoloji ya da IT çözümlerine sahipseniz başvurularınızı 4 Mart’a kadar bekliyoruz.

 

Özellikle aşağıdaki 7 alanda yenilikçi çözümleri arıyoruz:

İlaç İş Birimi

İlaç iş biriminin odaklandığı alanlar:

 • Onkoloji (Kanser Bilimi)
 • Oftalmoloji (Göz Sağlığı)
 • Kardiyoloji (Kalp ve Damar Sağlığı)
 • Hematoloji (Kan ve Dolaşım Sağlığı)
 • Kadın Sağlığı (Ör: Aile Planlaması, Endometriozis, vb.)
 • Nefroloji (Böbrek ve Boşaltım Sistemi Sağlığı)
 • Pulmonoloji (Solunum Sistemi Sağlığı)

Yukarıda belirtilen odak alanları için aşağıdaki konularda girişimler bekliyoruz:

 • Karar Destek Araçları:
  Laboratuvar tetkikleri, klinik çıktılar ve gerçek yaşam verileri gibi birçok bilgiyi kullanarak hastalıkların doğru-erken tanısını sağlamaya ve etkili-güvenli tedaviyi uygulamaya yönelik, klinik kararları destekleyen çözümler
 • Hasta Destek Programları:
  Hastaların sağlık problemleri ve bunlara ilişkin mevcut tedavi alternatifleriyle ilgili bilgi düzeyini artırmak; daha sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla hastalar için kullanıcı dostu, sağlık profesyonelleri için ise hastaların sağlık durumlarına ilişkin risklerin azaltılması, yönetilmesi veya bu sürecin tahmin edilebilir hale getirilmesini destekleyen çözümler
 • Doktor-Hasta İletişimi Araçları:
  Sağlık profesyonellerinin günlük klinik pratiklerinde hastalarla geçirdikleri kısıtlı danışmanlık süresinin etkin kullanımını sağlayarak daha verimli iletişim kurmalarına destek olacak çözümler (Hastaların yaşam tarzlarını iyileştirmelerini veya tedavi seçeneklerini anlamalarını sağlayarak)
Tüketici Sağlığı İş Birimi

Dünya genelinde bilinen ve güvenilen Bepanthol, Supradyn, Redoxon ve Elenatal gibi pek çok markayı bünyesinde barındıran Bayer Tüketici Sağlığı İş Birimi için;

 • Yaşam kalitesini arttırmak,
 • Sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürmek,
 • Bebeğinin ve çocuğunun gelişimini desteklemek,

isteyen tüketicilere aşağıdaki kategorilerle ilişkili sunulabilecek ve geleceğe yön verecek inovatif, teknolojik ve dijital çözümler arıyoruz.

 • Dermatoloji (Yetişkin ve bebek cilt bakımı)
 • Gıda Takviyeleri (Yetişkin ve çocuk multivitaminleri, bağışıklık destekleyici ürünler, bebek sahibi olmayı planlayanlar, hamileler ve annelere özel gıda takviyeleri)
 • Sindirim Sağlığı
Radyoloji İş Birimi

Radyoloji alanında dünya genelinde artan iş yükü ve değişen hasta sayısı karşısında ihtiyaçları karşılamak adına radyologların iş akışına uyumlu, hastalık teşhisini destekleyen, üretkenliği ve hasta geri bildirimini iyileştirmek için kaynakları optimize eden çözümler arıyoruz. (Örneğin, MRI görüntüleri üzerinden hastalık teşhisi yapabilecek Yapay Zeka uygulamaları başta olmak üzere diğer big data, real time montioring vb. gibi uygulamalar)

Tarım İş Birimi

Tarım alanında aşağıdaki konular özelinde inovatif çözümler bekliyoruz.

 • Aşağıdaki konularda çözümler sunan dijital sistemler

  a. Hastalık takip sistemi
  b. Yabancı ot takip sistemi
  c. Uydu sistemleri (uydu aracılığıyla arazi kontrolleri yaparak tarladaki risklerin tespit ve takibi)
  d. Çiftçi ERP sistemi: Çiftçi girdilerinin ve gelirlerinin kayıt edileceği yıllık gelir gider analiz tablosu
  e. Drone teknolojisi: Toprak analizi, ilaçlama, ekim ve yetiştirilen ürün gelişiminin takibinde kolaylık sağlayacak drone uygulamaları
  f. Erken uyarı sistemleri: Topladığı verileri analiz edip çiftçiye önerilerde bulunan, uyarı veren sensörler, tarım ekipmanları
 • Süreç otomasyonu: Barkod sistemlerinin bayii ve çiftçi kanadında kolay kullanımını ve adaptasyonunu sağlayacak sistemler
 • Gıda değer zinciri / Tedarik zinciri: Ürün depolama ve transfer süreçlerinde gıdaların hasarını minimuma indirecek çözümler (doğal koruma metodları)
 • Biyolojik kontrol metodları: Kimyasal bitki koruma ilaçlarının ötesinde biyolojik ilaçlar ile bitkileri koruma çözümleri. Örneğin; bitkiyi biyolojik yöntemlerle daha güçlü kılarak mantar hastalıklarından, zararlı böceklerden koruma, zararlı böceklere karşı geliştirilecek farklı çözümler.
Çevre Sağlığı İş Birimi

Bayer Çevre Sağlığı için insanların yaşamını kolaylaştıran ve iyileştiren girişimler arıyoruz. Çiftçiler, belediyeler, ilaçlama firmaları ve ev tipi tüketicileri için aşağıdaki konularda yeni yaklaşımları, iş modellerini, otomasyon sistemlerini veya dijital araçları içeren inovatif çözümler bekliyoruz.

 • Haşere / zararlı canlı tespiti, tanımlaması, takibi
 • Haşere mücadelesinin / ilaçlama uygulamalarının takibi ve otomasyonu
Kurumsal Çözümler
 • İnsan Kaynakları
 • Finans ve Muhasebe
 • Satın Alma
 • Bilgi Teknolojileri (Örn: Büyük veri (Big data), raporlama, bilgi güvenliği)
 • Risk Yönetimi
 • Tedarik Zinciri
 • Hukuk

Bunların yanı sıra dijital sağlık alanında son teknolojik gelişmeleri kapsayan kurumsal firmalara inovatif çözümler sağlayan girişimleri bekliyoruz (yapay zeka, derin öğrenme(deep learning), AR, VR vb. konularda çalışan).

Kalite Çözümleri
 • Çalışanların şirket içinde aldığı, özellikle de kalite ile ilgili eğitimlere yenilikçi bakış açısı getirecek,
 • Çalışanların kalite bakış açısını ve kültürünü geliştirebilecek,
  (Kalite bakış açısı ve kültürünü kazandırılması kapsamında kalite ile ilgili ana faaliyetler; lokal kontratlı üretimler, Ürünlerimiz ile ilgili teknik kalite şikayet ve vaka yönetimi, kalite değişiklik yönetimi, seri serbest bırakma, depolama&dağıtım, kalite eğitim yönetimi, yeniden ambalajlama&etiketleme, ülke spesifik GMP/GDP gereklilikleri )
 • İlaca erişim ile ilgili zorluklara yönelik,
  (İlaca erişim problemleri üretim ve kalite sorunları, gecikmeler ve ürünü sonladırma gibi birçok nedene bağlı olabilir. Burada firma genelinde kalite bakış açısı ve kalite kültürü ile bu durumun azaltılabilmesi yada ortadan kaldırılabilmesi hedeflenir. )

Yeni yaklaşımları, iş modellerini, otomasyon sistemlerini veya dijital araçları içeren inovatif çözümler bekliyoruz.

Önemli Tarihler!

Sıkça Sorulan Sorular

Bayer Türk Girişimcilerden Ne Talep Ediyor?

Bayer Türk'ün programa kabul edilen girişimlerden hiçbir maddi beklentisi yoktur. Bayer Türk'ün amacı, dijital sağlık, dijital tarım, dijital hayvan ve çevre sağlığı ile kurumsal çözüm sunan, alanında büyümek isteyen teknoloji girişimcilerini, sektörün uzmanları ile bir araya getirerek desteklemektir. klemektir.

Grants4Apps Turkey hızlandırma programına katılım şartları nelerdir?

Grants4Apps Turkey uzun soluklu bir projedir ve ekibinizin en az 3 üyesi program süresince İstanbul'da bulunmak zorundadır. Kurucular ve kilit üyeler İstanbul'da olmalıdır ve bu konuda kesinlikle istisna yapılmamaktadır. Şehir dışından gelecek olan ekiplerin yol ve konaklama masrafları program tarafından karşılanmayacaktır. Ekip üyelerinden en az 1 kişinin iyi derecede İngilizce bilmesi (okuma, yazma ,konuşma) gerekmektedir.

Nasıl başvuru yapabilirim?

g4a.health/turkey sayfasında ki Başvur butonuna tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Kim başvuru yapabilir?

Grants4Apps Turkey ile fikir aşamasını geçmiş ve üzerinde çalışılabilecek yalın bir ürüne (MVP) ya da prototipe sahip olan, İnsan ve Hayvan Sağlığı, Tarım ve Çevre Sağlığı iş alanlarına ya da kurumsal firmaların ihtiyaçları için teknoloji, bilişim ve yaratıcı iş modeli çözümleri getirebilecek fikirler arıyoruz. Türkiye'de böyle bir girişime sahip 18 yaşından büyük gerçek kişiler ile tüzel kişiler Grants4Apps® Turkey Girişim Hızlandırma Programı'na başvurabilir.

Geliştirilen yazılım veya teknoloji ile ilgili fikri haklara sahip olacak mıyım?

Evet, fikri ve sinai mülkiyet hakları şirketinizde kalır.

Diğer başvuruları görebilecek miyim?

Hayır, başvurular yalnızca Bayer inceleme ekipleri tarafından görüntülenebilir. Bazı durumlarda, inceleme ekipleri programla ilgili harici ortakları da içerebilir veya Bayer inceleme ekipleri başvurunuzla ilgili detaylarını içermeyecek şekilde dış yatırım ortaklarıyla konuşabilir.

Birden fazla başvuru yapabilir miyiz?

Evet, birden fazla proje ile başvuru yapabilirsiniz. Fakat her bir projeniz için ayrı başvuru yapmanız gerekmektedir.

Başvuruda ve program süresince hangi dil kullanılmaktadır?

Başvurularınızı Türkçe yapabilirsiniz, ancak program boyunca yapılacak eğitim ve sunumlar İngilizce olacaktır. Bu sebeple, ekip üyelerinden en az 1 kişinin iyi derecede İngilizce bilmesi (okuma, yazma ,konuşma) gerekmektedir.

Başvurunun yasal şartları nelerdir?

Programa başvuran gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartnameyi kabul etmesi gerekmektedir: Sağladığım bilgilerin gizli olmadığını ve Bayer'in bu bilgilere ilişkin herhangi bir yükümlülüğünün bulunmayacağını biliyorum. Buna ek olarak, bu başvuruyu değerlendirmek amacıyla, Bayer Grubunun herhangi bir şirketinin ve Bayer Türk ve Grants4Apps projesiyle ilişkili Bayer'in tüm kurumsal ortaklarının bu başvuruda belirttiğim kişisel verilerimi saklamasına ve işlemesine onay veriyorum. Burada tarif edilen projedeki bahsi geçen fikri, tek başıma veya birlikte çalıştığım iş arkadaşlarımla beraber bulduğumu(zu) ve kasıtlı bir sebeple üçüncü bir şahsın haklarını ihlal etmediğimi(zi) beyan ederim. Halihazırda bilgim dahilinde kamuya açık projemize benzer hiçbir yazılım ya da teknoloji bulunmadığını beyan ederim. Projenin fikrini potansiyel olarak kapsayabilecek üçüncü taraf patentlerinin veya patent başvurularının farkında olmadığımı beyan ederim.

Başvuru formunda hangi sorular sorulmaktadır?

Projenizin ismini, çözümünüzün bir açıklamasını ve çözmek istediğiniz sorunların açıklamasını yapmanız gerekmektedir. Ayrıca, projenizin pazardaki mevcut çözümlerden farklarını, üst düzey bir proje planını ve takımınızın becerilerini tanımlamanız gerekmektedir. Projenizi veya şirketinizi tanımlayan veya yararlı olduğunu düşündüğünüz ek bilgileri içeren bir .pdf dosyası yükleyebilirsiniz. Hiçbir koşul altında gizli bilgi vermemelisiniz.

E-posta listemize dahil olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz

Thank you for subscribing.