G4A® Turkey

Son Başvuru Tarihi: 21.03.2021

Bayer’in bir “Yaşam Bilimleri” şirketi olarak, bu alandaki dijital girişimleri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla küresel çapta yürüttüğü G4A Girişim Hızlandırma Programı’nın Türkiye ayağı G4A Turkey’in dördüncüsü başlıyor.

G4A Turkey 2021 programına; sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığına (haşere ve kemirgen mücadelesi) yönelik dijital çözümler sunan ve fikir aşamasını geçen, yalın bir ürüne, prototipe ya da ileri seviyede bir girişime sahip olan girişimcileri bekliyoruz.

Bayer yöneticilerinden ve girişim ekosisteminin önde gelen isimlerinden oluşan özel bir jüri tarafından seçilecek girişimler; 60 bin TL değerinde hibe, mentorluk, eğitim ve iş birlikleri imkanı ile desteklenecek.

Başvurularınızı 21 Mart tarihine kadar gönderebilirsiniz.

 

Özellikle aşağı belirtilen konularda iş birimlerine yenilikçi çözümler arıyoruz: İlaç (Pharmaceuticals):

İlaç iş biriminin odaklandığı alanlar:

 • Onkoloji (Kanser Bilimi)
 • Oftalmoloji (Göz Sağlığı)
 • Kardiyoloji (Kalp ve Damar Sağlığı)
 • Hematoloji (Kan ve Dolaşım Sağlığı)
 • Kadın Sağlığı (Örn: Aile Planlaması, Endometriozis)
 • Nefroloji (Böbrek ve Boşaltım Sistemi Sağlığı)
 • Pulmonoloji (Solunum Sistemi Sağlığı)
 • Önleyici Tedaviler ve Biyoteknolojik Çözümler (Örn: İlaçlar, Aşılar)
 • Hücre-Gen Tedavisi (Hematoloji, Onkoloji)

Yukarıda belirtilen alanlar kapsamında aşağıdaki konularda girişimler bekliyoruz:

 • Karar Destek Araçları:

  Hastalıkların doğru-erken tanısını sağlamaya ve etkili-güvenli tedaviyi uygulamaya yönelik ihtiyacı karşılamak amacıyla laboratuvar ve moleküler tetkikleri, klinik çıktıları ve gerçek yaşam verileri gibi çoklu kaynaklardan gelen içgörü veya bilgileri kullanarak klinik kararları destekleyen, kılavuzluk edebilen, e-konsültasyon benzeri ve yapay zeka uygulamaları başta olmak üzere hayatı kolaylaştıran çözümler bekliyoruz. (Örn: Onkolojik tedavi sürecinde destekleyici tanı olarak moleküler test metodlarının sürdürülebilir ve etkin kullanımını sağlayacak çözümler)

 • Hasta Destek Programları:

  Hastaların; sağlık problemlerine ve bunlara ilişkin mevcut tedavi alternatiflerine dair bilgi düzeyini arttırmaya, yaşam tarzlarını daha sağlıklı sürdürmelerine teşvik etmeye ve devam eden tedavilerine uyumlarını arttırmaya yönelik çözümler arıyoruz. Hastaların sağlık durumlarına ilişkin riskin azaltılması, yönetilmesi veya buna dair sürecin tahmin edilebilir hale gelmesini destekleyen ve hastalar için kullanıcı dostu, sağlık profesyonelleri için ise analiz ve takibi kolaylaştıran araçlar bekliyoruz. (Örn: Hastanın tedavisi ile ilgili klinik bulguları ve/veya fiziksel aktiviteleri uzaktan takip edebilen ve doktora raporlayabilen çözümler)

 • Doktor-Hasta-Eczacı İletişimi Araçları:

  Sağlık profesyonellerinin günlük pratiklerinde hastalarla geçirdikleri kısıtlı sürenin etkin kullanımını sağlayarak daha verimli iletişim kurmalarına destek olacak; hastaların yaşam tarzlarını iyileştirmeye veya tedavi seçeneklerini anlamaya odaklı çözümler arıyoruz. (Örn: Aile planlamasına ihtiyaç duyan kişilerin doktor ve/veya eczacı ile iletişimini arttıran/kolaylaştıran araçlar)

 • Medikal Öğrenme:

  Teorik/pratik tıp eğitimi ve uygulamasında yeni teknolojilerin (simülasyon, arttırılmış/sanal gerçeklik vb.) kullanımını sağlayan araçlar arıyoruz. (Örn: Pulmoner endarterektomi ameliyatı gibi nadir yapılabilen cerrahi işlemlerin eğitimini sağlayan araçlar, eğitim alan kişinin seviyesi tespit edilerek ona uygun içeriklerin otomatik olarak sunulduğu bir platform.)

 • Sağlık Hizmetlerinde Optimizasyon ve Sürdürülebilirliğin Arttırılması:

  Hasta randevu sistemi, ilaçların optimal kullanımı gibi sağlık hizmeti sunan kişilerin çalışmalarına destek sağlayacak değer yaratan uygulamaları ve çözümleri bekliyoruz. (Örn: Onkolojik tedavi sürecinde destekleyici tanı olarak moleküler test metodlarının uygulandığı en yakın test merkezi ile ilgili hekimi/ hastayı bilgilendiren araçlar. Uygulanan tedaviden maksimum faydanın alınmasını, tedavi değerinin daha iyi algılanmasını ve ölçülmesini sağlayan çözümler; tedavi sonrasında hastaların işlevselliğindeki artışın kolay ve nesnel ölçümü üzerine ve ayrıca pandeminin etkisiyle hastaların hastanede daha az zaman geçirmesini ya da tanı veya tedavi için hastaneye gelmesini azaltıcı çözümler)

Radyoloji:

Artan iş yükü, artan hasta sayısı ve azalan Radyolog sayısı karşısında ihtiyaçları karşılamak için çözüm portföyünü artıracak ve radyoloji iş akışına daha derin entegrasyon sağlayabilecek çözümler arıyoruz. Teşvik ettiğimiz uygulamaların başında; teşhis sağlayabilen algoritmalar aracılığıyla hastalık yönetimine, bütünsel hasta yolculuğuna, spesifik endikasyonlara ve verimliliği iyileştirmeye odaklanan dijital inovatif çözümler geliyor. (Örn: Karaciğer, göğüs organlarındaki hastalıkları, MR çekiminde MS hastalığını teşhis edebilecek yapay zeka uygulamaları başta olmak üzere büyük veri, gerçek zamanlı izleme ve benzeri uygulamalar)

Tüketici Sağlığı (Consumer Health):

Dünya genelinde bilinen ve güvenilen Bepanthol, Supradyn, Redoxon ve Elenatal gibi pek çok markayı bünyesinde barındıran Bayer Tüketici Sağlığı İş Birimi’nin amaçlarına yönelik geleceğe yön verecek inovatif, teknolojik ve dijital çözümler arıyoruz:

 • Yaşam kalitesini arttırmak ve sağlıklı, aktif bir yaşam sürdürülmesini sağlamak;
 • Bebeğin ve çocuğun gelişimini desteklemek;
 • Sağlık okuryazarlığının arttırılmasını sağlamak;
 • Yeni nesil satış kanalları ile tüketicilerimizin ürünlerimize erişimini kolaylaştırmak;
 • Pandemi süreciyle birlikte hız kazanan dijital dönüşüme ayak uydurarak tüketicilere ve sağlık profesyonellerine yenilikçi iletişim kanalları ile ulaşmak;

Tüketici Sağlığı İş Birimi’nin ilgi alanları:

 • Dermatoloji (Yetişkin ve bebek cilt bakımı)
 • Gıda Takviyeleri (Yetişkin ve çocuk multivitaminleri, bağışıklık destekleyici ürünler, bebek sahibi olmayı planlayanlar, hamileler ve annelere özel gıda takviyeleri)
 • Sindirim Sağlığı
 • Soğuk Algınlığı
Tarım Ürünleri (Crop Science):

Tarım alanında aşağıdaki konularla ilgili inovatif çözümler bekliyoruz:

 • Dijital Sistemler:

  a. Hastalık Takip Sistemi ve/veya Yabancı Ot Takip Sistemi
  b. Uydu Sistemleri (uydu aracılığıyla arazi kontrolleri yaparak tarladaki risklerin tespit ve takibi)
  c. Drone Teknolojisi: Toprak analizi, ilaçlama, ekim ve yetiştirilen ürün gelişiminin takibinde kolaylık sağlayacak drone uygulamaları
  d. Erken Uyarı Sistemleri: Topladığı verileri analiz edip çiftçiye önerilerde bulunan, uyarı veren sensörler, tarım ekipmanları
 • Gıda Değer Zinciri / Tedarik Zinciri: Ürün depolama ve transfer süreçlerinde gıdaların hasarını minimuma indirecek çözümler (doğal koruma metodları)
 • Biyolojik Kontrol Metodları: Kimyasal bitki koruma ilaçlarının ötesinde biyolojik ilaçlar ile bitkileri koruma çözümleri. (Örneğin: bitkiyi biyolojik yöntemlerle daha güçlü kılarak mantar hastalıklarından, zararlı böceklerden koruma, zararlı böceklere karşı geliştirilecek farklı çözümler)
Çevre Sağlığı (Enviromental Science)

Bayer Çevre Sağlığı İş Birimi olarak hastalık taşıyan zararlı canlılara (sivrisinek, karasinek, hamam böceği, kene, pire, fare vs…) karşı mücadele yöntemleri geliştiriyoruz. Haşere ve farelerin yaydıkları hastalıkları (Zika, Batı Nil Virüsü, Sıtma, Chikugunya vd.) önlemek için tespiti, takibi ve kontrolü sağlayarak çiftçilerin, işletmelerin (Horeca), ilaçlama firmalarının, belediyelerin ve tüketicilerin hayatını kolaylaştıran yeni yaklaşımları, iş modellerini, otomasyon sistemlerini veya dijital araçları içeren inovatif çözümler bekliyoruz.

Haşere ve Kemirgen Mücadelesine Yönelik:

a. Akıllı haşere tanımlama ve takip sistemleri (mobil uygulamalar, web tabancı yazılımlar vs.)
b. İlaçlama firmaları için ilaçlama / servis sürelerinin takibi için kullanılabilecek yazılımlar
c. Drone teknolojisi: Kamusal alanlarda yapılacak sinek / böcek ilaçlamalarında kolaylık sağlayacak drone uygulamaları (Örneğin: su kaynaklarının yerini ve hacmini tespit ederek ona göre uygun dozda ( granül veya WDG formunda) ilaç uygulayabilecek sistemler. Uygulama kapasitesi 1 hekrar alan için 0,5 kg / 2 kg aralığında olmalı.)
d. Haşere ve kemirgen mücadelesinde kullanılan biyolojik ve fiziksel yöntemler
e. Erken uyarı sistemleri: Sensör tabanlı sistemler ile alanda haşere tespit eden, işletmeciye (Horeca) veya çiftçiye uyarı veren sensörler, ekipmanlar
f. Kemirgen kontrolünde kullanılabilen otomasyon sistemleri
g. Uydu sistemleri: Uydu aracılığıyla arazi kontrolleri yaparak arazilerdeki yabancı / zararlı otların takibi ve tespiti. (Özellikle tren yollarında ihtiyaç duyulabilir.)
h. Tahılların (hububatların) depolandığı gıda işletmelerinde ve kapalı alanlarda böceklenmeyi önleyecek iklimlendirme sistemleri
i. Sıvı uygulama yapan ilaçlama makineleri için debi ölçen, kalibre edebilen ve online bildirim yapabilen sistemler / yazılımlar
j. Gıda işletmelerinde ve çiftliklerde otomatik zamanlı spreyleme yapabilen misting (düşük zerrecikli / 30-40 mikron) uygulama sistemleri

Önemli Tarihler!

Sıkça Sorulan Sorular

Bayer Girişimcilerden Ne Talep Ediyor?

Bayer'in programa kabul edilen girişimlerden hiçbir maddi beklentisi yoktur. Bayer’in amacı, dijital sağlık, dijital tarım, radyoloji ve çevre sağlığı alanında büyümek isteyen teknoloji girişimcilerini, sektörün uzmanları ile bir araya getirerek desteklemektir

G4A Turkey hızlandırma programına katılım şartları nelerdir?

Grants4Apps Turkey uzun soluklu bir projedir ve ekipteki kişiler, program süresi boyunca düzenlenecek olan online etkinliklere katılmak durumundadır. Sağlık koşullarının imkan vermesi durumunda Bayer Türk eğitim vb. etkinlikleri fiziki ortamda düzenleme hakkını saklı tutar, böyle bir durumda katılımcı kurucu ve kilit üyelerinin kendi imkanları ile İstanbul’da bulunması talep edilebilecektir. Böyle bir durumda şehir dışından gelecek olan ekiplerin yol ve konaklama masrafları program tarafından karşılanmayacaktır. Ekip üyelerinden en az 1 kişinin iyi derecede İngilizce bilmesi (okuma, yazma ,konuşma) gerekmektedir.

Nasıl başvuru yapabilirim?

g4a.health/turkey sayfasında ki Başvur butonuna tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Kim başvuru yapabilir?

Sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığına (haşere ve kemirgen mücadelesi) yönelik dijital çözümler sunan ve fikir aşamasını geçen, yalın bir ürüne, prototipe ya da ileri seviyede bir girişime sahip 18 yaşından büyük gerçek kişiler ile tüzel kişiler G4A Turkey Girişim Hızlandırma Programı'na başvurabilir.

Geliştirilen yazılım veya teknoloji ile ilgili fikri hakları devretmem gerekiyor mu?

Hayır, proje kapsamındaki tüm fikri ve sinai mülkiyet hakları şirketinize aittir.

Diğer başvuruları görebilecek miyim?

Hayır, başvurular yalnızca Bayer inceleme ekipleri tarafından görüntülenebilir. Bazı durumlarda, inceleme ekipleri programla ilgili harici ortakları da içerebilir veya Bayer inceleme ekipleri başvurunuzla ilgili detaylarını içermeyecek şekilde dış yatırım ortaklarıyla konuşabilir.

Birden fazla başvuru yapabilir miyiz?

Evet, birden fazla proje ile başvuru yapabilirsiniz. Fakat her bir projeniz için ayrı başvuru yapmanız gerekmektedir.

Başvuruda ve program süresince hangi dil kullanılmaktadır?

Başvurularınızı Türkçe yapabilirsiniz, ancak program boyunca yapılacak eğitim ve sunumlar İngilizce olacaktır. Bu sebeple, ekip üyelerinden en az 1 kişinin iyi derecede İngilizce bilmesi (okuma, yazma ,konuşma) gerekmektedir.

Başvurunun yasal şartları nelerdir?

Programa başvuran gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartnameyi kabul etmesi gerekmektedir: Sağladığım bilgilerin gizli olmadığını ve Bayer'in bu bilgilere ilişkin herhangi bir yükümlülüğünün bulunmayacağını biliyorum. Buna ek olarak, bu başvuruyu değerlendirmek amacıyla, Bayer Grubunun herhangi bir şirketinin, Bayer Türk ve G4A Turkey program ile ilişkili Bayer'in tüm kurumsal ortaklarının bu başvuruda belirttiğim kişisel verilerimi saklamasına ve işlemesine onay veriyorum. Burada tarif edilen projedeki bahsi geçen fikri, tek başıma veya birlikte çalıştığım iş arkadaşlarımla beraber bulduğumu(zu) ve kasıtlı bir sebeple üçüncü bir şahsın haklarını ihlal etmediğimi(zi) beyan ederim. Halihazırda bilgim dahilinde kamuya açık projemize benzer hiçbir yazılım ya da teknoloji bulunmadığını beyan ederim. Projenin fikrini potansiyel olarak kapsayabilecek üçüncü taraf patentlerinin veya patent başvurularının farkında olmadığımı beyan ederim. Bayer’in programın koşul ve şartlarını değiştirme hakkını saklı tuttuğunu anladım.

Başvuru formunda hangi sorular sorulmaktadır?

Projenizin ismini, çözümünüzün bir açıklamasını ve çözmek istediğiniz sorunların açıklamasını yapmanız gerekmektedir. Ayrıca, projenizin pazardaki mevcut çözümlerden farklarını, üst düzey bir proje planını ve takımınızın becerilerini tanımlamanız gerekmektedir. Projenizi veya şirketinizi tanımlayan veya yararlı olduğunu düşündüğünüz ek bilgileri içeren bir .pdf dosyası yükleyebilirsiniz. Hiçbir koşul altında gizli bilgi vermemelisiniz.

E-posta listemize dahil olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz

Thank you for subscribing.